80.000 nieuwe medewerk(st)ers

Het West-Vlaams charter duurzaam ondernemen is het hulpinstrument bij uitstek om duurzaam ondernemen concreet vorm te geven en te structureren. Het biedt tevens de motor tot continue verbetering van prestaties op milieu-, sociaal en economisch vlak.

Dat duurzaamheid en biodiversiteit steeds bovenaan het agenda staat, bewijst in de eerste plaats de creatie van het "levensbos" van 1.000 populieren (korteomloophout - KOH) op het terrein naast het bedrijfsgebouw. Ook dit engagement past volledig in het kader van een continu streven naar een evenwichtige aandacht voor de economische en sociale impact van ondernemen maar evenzeer voor de ecologische gevolgen. 

De verwelkoming van 80.000 nieuwe collega's in dit levensbos, is het meest recente project in dit streven naar een juist evenwicht qua biodiversiteit. Samen met Honeybeez Imkerij willen wij mens en natuur helpen door de bijenpopulatie in de regio te doen aangroeien. Met enige trots mochten we in april j.l. dan ook maar liefst 80.000 bezige bijtjes een plaatsje geven in ons levensbos! Wist je dat?.... Bijtjes hele dulle werkers zijn die maar liefst tot vijf kilometer ver uitvliegen op zoek naar nectar én stuifmeel? Bedrijvigheid verzekerd dus! 

Uiteraard hebben de bijtjes deze nectar nodig om uiteindelijk honing te produceren. En inderdaad, dit leuk alternatief is ook voor ons heel erg welkom... Met onze eigen honing kunnen wij namelijk een tof creatief idee aanbieden aan onze klanten. Een mooiere synergie kan je je toch niet voorstellen!

80.000 bijtjes bij Vanhalst
honingbijen voor biodiversiteit
imker aan het werk
honing als leuk alternatief